در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم...

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم...
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

امسال را بی خیال تر... البته نه اینکه قبلا برام مهم بوده باشه!

دیدم اشرف زاده در حوزه رونمایی از «ماه و ماهی» دارد.

کارها رو جمع و جور کردم و تنها رفتم.

«حجره فیروزه تراشی» را خواند و خوش بود.

یک 7 شهریور دیگر هم گذشت و زنده ایم، الحمدلله.  • الف